Nieuwe regeling voor uitzendkrachten

Gepubliceerd op: 

12

-

8

-

2022

De PAWW is een extra verzekering bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. PAWW staat voor ‘Private Aanvulling WW en WGA’ en zorgt voor een verlenging van de WW uitkering.

Werknemers die werkloos of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken kunnen in aanmerking komen voor de PAWW regeling als de werkgever is aangesloten bij Stichting PAWW. Per 1 augustus is een nieuwe regeling ingegaan en hebben ook alle uitzendkrachten recht op de PAWW regeling. De werknemers dienen de PAWW uitkering wel zelf aan te vragen!

De uitkering gaat in na afloop van de WW of loongerelateerde WGA uitkering, is even hoog als de wettelijke uitkeringen en duurt maximaal 14 maanden. Deze regeling is tot stand gekomen gezien de wettelijke WW en loongerelateerde WGA uitkering in 2016 is verkort van maximaal 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De regeling betreft een tijdelijke private aanvulling, deze is vastgelegd in de verzamel cao PAWW.