Nieuws

Cao Slagers

Gepubliceerd op: 

28

-

9

-

2020

Goed nieuws voor werknemers uit de slagersbranche!

Tijdens een overleg tussen de KNS en de vakbonden is onderhandeld over de cao voor het Slagersbedrijf en dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat. Voor de werknemers uit de slagersbranche betekent dit o.a. dat de brutosalarissen per 1 oktober 2020 met 2% worden verhoogd!